Prof. Wiktor Zin

Twórczość artystyczna ANETY JAŹWIŃSKIEJ

W roku 1997 p. Aneta  Jaźwińska obroniła dyplom magisterski w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie na Wydziale Projektowania Graficznego (dyplom z wyróżnieniem). Zwróciłem już wtedy uwagę na Jej osobowość artystyczną i umiejętności warsztatowe ujawnione jeszcze na studiach. Okazało się, że ta studentka miała już poza sobą studia artystyczne w Toronto i Ontario w Kanadzie, co więcej była absolwentką Medycznego Studium Zawodowego ( w Warszawie. Wszystko to sprawiało, że  na tle innych studentów wyróżniała się zarówno obszarem zainteresowań, jak i niezwykłą łatwością przyswajania wiedzy i kształtowania własnej osobowości twórczej.

Czytaj więcej: Prof. Wiktor Zin

Bogdan Skorkowski

Wybitność artysty poznajemy po uplasowaniu jego zainteresowań twórczych w sferze najwyższych wartości ogólnoludzkich i ich nowatorskim ujęciu. Rozpoznajemy po perfekcyjnie opanowanym przez niego warsztacie, a nade wszystko po jego talencie, bogactwie osobowości, bogactwie jego twórczości i zaangażowaniu. Czy obrazy p.Anety Jaźwińskiej i też w ogóle cała jej twórczość artystyczna - bo są tam w tej twórczości nie tylko obrazy, są rzeźby wykonane metodą ceramiczną, projekty scenograficzne, plakaty - dają podstawę do wyciągnięcia wniosku, że młoda ta artystka przejawia znamiona wybitnej osobowości artystycznej?

Czytaj więcej: Bogdan Skorkowski

Marian Rumin

Olśnienia pośród przyrody

Malarstwo Anety Jaźwińskiej jest tradycyjne, klasyczne, w tym rozumieniu, że oparte o podstawowe wartości tego gatunku artystycznego, jakim jest kolor, światło i interpretacja postrzeganego otoczenia według własnego odczuwania i rozumienia. Jest też malarstwem prawdziwie osobistym i dlatego też różnym od licznych przejawów malarstwa czystego. Autorka, nie czyniąc pretensji i pokus wobec potęgi nowości na terenie sztuki współczesnej, wędruje w swoich obserwacjach i dostrzeżeniach w głąb zjawiskowości i tajemnicy natury zarówno tej otaczającej jak też własnej uwikłanej w proces tworzenia. Jak do tej pory zwycięża w jej pracach pokora wobec otaczającego piękna i autorska dyskrecja wobec własnej wolnej natury tworzenia.

Czytaj więcej: Marian Rumin

Barbara Szubińska

Jednym z najcenniejszych skarbów jaki nasz kraj wniesie do Unii Europejskiej są artyści i ich sztuka. Oryginalne wartości którymi można się pochwalić nie są powszechnie znane tak, jak na to zasługują, gdyż w naszym kraju wciąż jeszcze częściej bywa podziwiana sztuka mięsa /na talerzu/ niż sztuka w salach muzealnych i galeriach. Artyści w naszym kraju nigdy nie uważali się za zamkniętych w jakimś zaklętym kręgu. Wprost przeciwnie! Zawsze ich otwartość na świat i determinacje w działaniu były i są dowodem żywotności, inteligencji i talentu.

Czytaj więcej: Barbara Szubińska